Chính Sách

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Sam Fashion  là website bán hàng thời trang trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu Sam Fashion  .

Khách hàng tham gia giao dịch trên Sam Fashion là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên Sam Fashion bao gồm các sản phẩm thời trang.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Sam Fashion phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  Sam Fashion sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Sam Fashion.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Sam Fashion , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://sam-fashion.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.